Padang Hell


Padang Hell

unbekannt
Block
unbekannt
Ober-
fläche
Maße Stärke Maße
Stärke
Padang Hell
Fliesen
Geschliffen 30,5x30,5 1,0 cm 30,5x30,5
1,0 cm
Fliesen
Poliert 61x30,5 1,0 cm 61x30,5
1,0 cm
Fliesen
Poliert 60x40 1,0 cm 60x40
1,0 cm
Fliesen
Poliert 30,5x30,5 1,0 cm 30,5x30,5
1,0 cm
Padang Hell

SF2202-13
Block
SF2202-13
Ober-
fläche
Maße Stärke Maße
Stärke
Padang Hell - Blocknummer: SF2202-13
Tafeln
Geflammt 270x133 2,0 cm 270x133
2,0 cm
Tafeln
Geflammt 245x123 2,0 cm 245x123
2,0 cm
Padang Hell

SF2202-12
Block
SF2202-12
Ober-
fläche
Maße Stärke Maße
Stärke
Padang Hell - Blocknummer: SF2202-12
Tafeln
Geflammt 267x128 2,0 cm 267x128
2,0 cm
Tafeln
Geflammt 267x127 2,0 cm 267x127
2,0 cm
Tafeln
Geflammt 266x131 2,0 cm 266x131
2,0 cm
Tafeln
Geflammt 262x131 2,0 cm 262x131
2,0 cm
Tafeln
Geflammt 262x130 2,0 cm 262x130
2,0 cm
Tafeln
Geflammt 262x127 2,0 cm 262x127
2,0 cm
Tafeln
Geflammt 260x130 2,0 cm 260x130
2,0 cm
Tafeln
Geflammt 257x131 2,0 cm 257x131
2,0 cm
Tafeln
Geflammt 257x127 2,0 cm 257x127
2,0 cm
Tafeln
Geflammt 245x130 2,0 cm 245x130
2,0 cm
Tafeln
Geflammt 245x123 2,0 cm 245x123
2,0 cm
Padang Hell

SF2204-39
Block
SF2204-39
Ober-
fläche
Maße Stärke Maße
Stärke
Padang Hell - Blocknummer: SF2204-39
Tafeln
Poliert 288x133 2,0 cm 288x133
2,0 cm
Padang Hell

SF2204-38
Block
SF2204-38
Ober-
fläche
Maße Stärke Maße
Stärke
Padang Hell - Blocknummer: SF2204-38
Tafeln
Poliert 280x134 2,0 cm 280x134
2,0 cm
Tafeln
Poliert 280x133 2,0 cm 280x133
2,0 cm
Tafeln
Poliert 280x132 2,0 cm 280x132
2,0 cm
Tafeln
Poliert 280x128 2,0 cm 280x128
2,0 cm
Padang Hell

SF2204-37
Block
SF2204-37
Ober-
fläche
Maße Stärke Maße
Stärke
Padang Hell - Blocknummer: SF2204-37
Tafeln
Poliert 275x130 2,0 cm 275x130
2,0 cm
Tafeln
Poliert 272x133 2,0 cm 272x133
2,0 cm
Padang Hell

SF2204-13
Block
SF2204-13
Ober-
fläche
Maße Stärke Maße
Stärke
Padang Hell - Blocknummer: SF2204-13
Tafeln
Poliert 272x133 2,0 cm 272x133
2,0 cm
Padang Hell

SF2111-290
Block
SF2111-290
Ober-
fläche
Maße Stärke Maße
Stärke
Padang Hell - Blocknummer: SF2111-290
Tafeln
Geflammt 294x133 3,0 cm 294x133
3,0 cm
Tafeln
Poliert 290x130 2,0 cm 290x130
2,0 cm
Padang Hell

unbekannt
Block
unbekannt
Ober-
fläche
Maße Stärke Maße
Stärke
Padang Hell
Tafeln
Geflammt 300x125 3,0 cm 300x125
3,0 cm
Tafeln
Geschliffen 285x141 2,0 cm 285x141
2,0 cm
Tafeln
Geschliffen 274x153 2,0 cm 274x153
2,0 cm
Tafeln
Geschliffen 320x151 3,0 cm 320x151
3,0 cm
Tafeln
Geschliffen 292x148 3,0 cm 292x148
3,0 cm
Tafeln
Geschliffen 290x167 3,0 cm 290x167
3,0 cm
Tafeln
Gestockt 300x148 4,0 cm 300x148
4,0 cm
Tafeln
Patiniert 282x144 2,0 cm 282x144
2,0 cm
Tafeln
Patiniert 290x160 4,0 cm 290x160
4,0 cm
Tafeln
Patiniert 235x170 4,0 cm 235x170
4,0 cm
Tafeln
Satiniert 294x152 4,0 cm 294x152
4,0 cm
Tafeln
Satiniert 292x154 4,0 cm 292x154
4,0 cm
Padang Hell

SF2111-291
Block
SF2111-291
Ober-
fläche
Maße Stärke Maße
Stärke
Padang Hell - Blocknummer: SF2111-291
Tafeln
Poliert 283x131 3,0 cm 283x131
3,0 cm
Padang Hell

SF2111-288
Block
SF2111-288
Ober-
fläche
Maße Stärke Maße
Stärke
Padang Hell - Blocknummer: SF2111-288
Tafeln
Poliert 283x131 3,0 cm 283x131
3,0 cm
Padang Hell

SF2111-287
Block
SF2111-287
Ober-
fläche
Maße Stärke Maße
Stärke
Padang Hell - Blocknummer: SF2111-287
Tafeln
Geflammt 294x133 3,0 cm 294x133
3,0 cm
Padang Hell

SF2111-286
Block
SF2111-286
Ober-
fläche
Maße Stärke Maße
Stärke
Padang Hell - Blocknummer: SF2111-286
Tafeln
Geflammt 293x128 3,0 cm 293x128
3,0 cm
Padang Hell

unbekannt
Block
unbekannt
Ober-
fläche
Maße Stärke Maße
Stärke
Padang Hell
Boden
Geschliffen 0x30 1,5 cm 0x30
1,5 cm
Boden
LaserGrip 0x30 1,5 cm 0x30
1,5 cm
Boden
Poliert 0x30 1,5 cm 0x30
1,5 cm
Boden
Poliert 60x30 2,0 cm 60x30
2,0 cm
Padang Hell

unbekannt
Block
unbekannt
Ober-
fläche
Maße Stärke Maße
Stärke
Padang Hell
Sockel
Geschliffen 0x8 1,0 cm 0x8
1,0 cm
Sockel
Poliert 0x8 1,0 cm 0x8
1,0 cm
Padang hell

unbekannt
Block
unbekannt
Ober-
fläche
Maße Stärke Maße
Stärke
Padang hell
Tafeln
Poliert 265x160 6,0 cm 265x160
6,0 cm
Tafeln
Geflammt 290x170 4,0 cm 290x170
4,0 cm
Tafeln
Geflammt 290x154 4,0 cm 290x154
4,0 cm
Tafeln
Geflammt 290x150 4,0 cm 290x150
4,0 cm
Tafeln
Geflammt 170x150 4,0 cm 170x150
4,0 cm
Tafeln
Geschliffen 300x156 4,0 cm 300x156
4,0 cm
Tafeln
Geschliffen 290x152 4,0 cm 290x152
4,0 cm
Tafeln
gestockt 306x148 4,0 cm 306x148
4,0 cm
Tafeln
Poliert 304x166 2,0 cm 304x166
2,0 cm
Tafeln
Poliert 300x151 2,0 cm 300x151
2,0 cm
Tafeln
Poliert 297x163 2,0 cm 297x163
2,0 cm
Tafeln
Poliert 295x154 2,0 cm 295x154
2,0 cm
Tafeln
Poliert 295x147 2,0 cm 295x147
2,0 cm
Tafeln
Poliert 294x163 2,0 cm 294x163
2,0 cm
Tafeln
Poliert 286x154 2,0 cm 286x154
2,0 cm
Tafeln
Poliert 286x147 2,0 cm 286x147
2,0 cm
Tafeln
Poliert 282x151 2,0 cm 282x151
2,0 cm
Tafeln
Poliert 284x150 6,0 cm 284x150
6,0 cm
Padang hell

unbekannt
Block
unbekannt
Ober-
fläche
Maße Stärke Maße
Stärke
Padang hell
Fliesen
Geschliffen 30,5x30,5 1,0 cm 30,5x30,5
1,0 cm
Fliesen
Poliert 61x30,5 1,0 cm 61x30,5
1,0 cm
Fliesen
Poliert 60x40 1,0 cm 60x40
1,0 cm
Padang Hell

R167
Block
R167
Ober-
fläche
Maße Stärke Maße
Stärke
Padang Hell - Blocknummer: R167
Tafeln
Geflammt 255x125 3,0 cm 255x125
3,0 cm
Tafeln
Geschliffen 255x125 3,0 cm 255x125
3,0 cm
Padang Hell

2764-2
Block
2764-2
Ober-
fläche
Maße Stärke Maße
Stärke
Padang Hell - Blocknummer: 2764-2
Tafeln
Poliert 297x156 3,0 cm 297x156
3,0 cm
Padang Hell

8221
Block
8221
Ober-
fläche
Maße Stärke Maße
Stärke
Padang Hell - Blocknummer: 8221
Tafeln
Geflammt 285x170 4,0 cm 285x170
4,0 cm
Padang Hell

MW
Block
MW
Ober-
fläche
Maße Stärke Maße
Stärke
Padang Hell - Blocknummer: MW
Padang hell

8.2
Block
8.2
Ober-
fläche
Maße Stärke Maße
Stärke
Padang hell - Blocknummer: 8.2
Fliesen
Poliert 61x30,5 1,0 cm 61x30,5
1,0 cm
Padang hell

unbekannt
Block
unbekannt
Ober-
fläche
Maße Stärke Maße
Stärke
Padang hell
Sockel
Geschliffen 0x8 1,0 cm 0x8
1,0 cm
Sockel
Poliert 0x8 1,0 cm 0x8
1,0 cm
Padang hell

355,1
Block
355,1
Ober-
fläche
Maße Stärke Maße
Stärke
Padang hell - Blocknummer: 355,1
Tafeln
Poliert 250x124 2,0 cm 250x124
2,0 cm
Padang Hell

R606
Block
R606
Ober-
fläche
Maße Stärke Maße
Stärke
Padang Hell - Blocknummer: R606
Tafeln
Geschliffen 253x130 2,0 cm 253x130
2,0 cm
Zeige 1 bis 25 von 43 (2 Seite(n))